DATA TENAGA PENDIDIK

wdt_ID NO FOTO NAMA GURU NIP JABATAN STATUS KEPEGAWAIAN PANGKAT/GOL
1 1 IRFAN PASARIBU, S.PdI 197704142005011004 Kepala Madrasah PNS Penata TK.I/IIId
2 2 MULIA DARNI, S.PdI 196211101990012002 Guru Akidah Akhlak PNS Pembina IV/a
3 3 H. M. LUFTI SIAMBATON, M.Pd 197005031995121001 Guru Matematika PNS Pembina IV/a
4 4 DIAN RAHMAWATI, S.Pd 197712162005012007 Guru Biologi PNS Penata TK.I/IIId
5 5 RAHMIYANI SINAGA, S.Pd 197904152005012008 Guru Kimia PNS Penata TK.I/IIId
6 6 RODIYAH HASTUTI TANJUNG, S.Pd.I 197807172005012012 Guru Al-Quran Hadist PNS Penata TK.I/IIId
7 7 HADISYAH PUTRI, S.Pd 198108142006042018 Guru Bahasa Indonesia PNS Penata Muda III/c
8 8 ZAKHRA MAHARDHIKA, S.Pd 198106042007102006 Guru Ekonomi PNS Penata Muda III/c
9 9 JULIANA TANJUNG, S.Pd.I 198207082007102003 Guru Fikih PNS Penata Muda/ IIIc
10 10 KHAIRANNI TANJUNG, S.Ag 197402202007012018 Guru Sejarah Kebudayaan Islam PNS Penata Muda/ IIIc
NO NAMA GURU NIP JABATAN STATUS KEPEGAWAIAN PANGKAT/GOL